ABN Amro: Agile Transformatie

Probleemstelling

ABN AMRO IT International heeft de ambitie om een Agile werkwijze te implementeren, om zowel de speed-to-market van IT oplevering te verhogen, als de betrokkenheid van de organisatie en klanttevredenheid te verbeteren. First Consulting is gevraagd om IT International te adviseren over de aanpak om over te gaan naar een Agile werkwijze.

Aanpak

Samen met de werknemers van de organisatie zijn de visie en ambitie van de overgang naar een Agile werkwijze bepaald. Door dit te combineren met een Agile Maturity Assessment, is een roadmap opgesteld. Daarnaast is gekeken naar de mate waarin ondersteunende processen, tooling en faciliteiten klaar waren voor de overgang naar een Agile werkwijze. De obstakels zijn hierbij geïdentificeerd en op basis hiervan is een Agile transformatieplan opgesteld.

Resultaat

Het project heeft geresulteerd in begrip door het management van wat agile is en waarom het belangrijk is. Het transformatieplan is goedgekeurd door het management en er is ook ingestemd met de proceswijzigingen die zijn benodigd om succesvol over te gaan naar een Agile werkwijze. Daarnaast is First Consulting betrokken geweest bij zowel het opstarten van pilot teams, als bij de voorbereidingen om toekomstige teams de laten werken volgens een Agile werkwijze.