BAM: Proces digitalisering

Probleemstelling

BAM Wegen is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen in diverse gemeentes en op industriegebieden. BAM heeft haar werkgebied in een aantal regio’s opgedeeld. Het is de wens om de werkwijze over deze regio’s te uniformeren en om de hoeveelheid handmatig werk – denk aan het invullen van papieren formulieren die vervolgens overgetypt moeten worden in een computersysteem – te verminderen.

Aanpak

Samen met mensen uit dehele keten (van manager tot de uitvoerders buiten) werd het proces in kaart gebracht. Volgens de Agile/SCRUM-methode werd in sprints van twee weken telkens een nieuw stuk functionaliteit opgeleverd. De app werd op locatie ontwikkeld zodat vragen direct gesteld konden worden, en nieuwe functies meteen gevalideerd. Na een pilotfase zijn de laatste aanpassingen gedaan, waarna de echte livegang een feit was.

Resultaat

Het resultaat was één applicatie waarin het hele proces – van offreren tot factureren – geïntegreerd is. Bovendien gebruiken de uitvoerders buiten een iPad waarop ze automatisch alle werkzaamheden hebben staan. Voor, tijdens en na het werk kunnen digitale formulieren ingevuld worden en verrijkt met foto’s van het geleverde werk. Deze formulieren worden automatisch teruggestuurd naar het backoffice-systeem. Minder handmatig werk, en minder kans op fouten!