Netbeheer Nederland & Energie Nederland: Dataveiligheid

Probleemstelling

Voor een goede en simpele werking van de energiemarkt is het noodzakelijk dat er gegevens worden uitgewisseld tussen marktpartijen. Deze gegevens worden opgeslagen in centrale registers, die worden beheerd door de regionale netbeheerders. Energieleveranciers maken gebruik van de gegevens uit deze centrale registers, onder andere om aan nieuwe klanten een passend aanbod te kunnen doen. De energiesector staat momenteel voor de uitdaging om de beveiliging van de gegevens in deze centrale registers en van de gegevensuitwisseling in de keten verder te verbeteren. First Consulting heeft samen met energieleveranciers en regionale netbeheerders de volgende doelstelling geformuleerd: het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen en werkbare oplossing door de energiesector om de bescherming van klantgegevens in de processen waar gegevensuitwisseling plaatsvindt te borgen, zowel op de korte als de lange termijn.

Aanpak

Gedurende zes weken heeft een vertegenwoordiging van bestuurders en experts uit de energiesector zich ingespannen om procesafspraken te maken en maatregelen op te stellen om de bescherming van klantgegevens te verhogen. First Consulting heeft de projectleiding en -ondersteuning verzorgd, met het oog op het gezamenlijk behalen van de doelstelling binnen de kaders van het project.

Resultaat

Het resultaat is een door de energiesector gedragen plan, met daarin nieuwe procesafspraken en een aantal korte en langere termijn maatregelen om de dataveiligheid van de centrale registers te waarborgen. Het pakket aan maatregelen biedt een ambitieuze maar haalbare route naar een toekomstbestendige inrichting van omgang met klantgegevens in de energiesector.