Enexis: Ketenoptimalisatie

Probleemstelling

Aanwezige rapportages bij netbeheerder Enexis gaven onvoldoende transparantie en controle om volledigheid, tijdigheid en juistheid van de gehele procesketen van meterstandopname te waarborgen. Verschillende wijzigingen in de energiemarkt hadden een hogere uitval in de meetdata procesketen tot gevolg terwijl een regulier uitvalverwerkingsproces ontbrak. Het gevolg was extra risico op claims van leveranciers.

Aanpak

Vanaf dag één is het inrichten van de structurele oplossing gecombineerd met het wegwerken van de aanwezige achterstand. In het project is de werking en de prestatie van de gehele keten inzichtelijk gemaakt, een inzicht dat bij de start van het project ontbrak. Alle afdelingen in de procesketen – van operationeel tot management – werden bij het project betrokken waardoor inbedding van processen en systemen gegarandeerd waren.

Resultaat

Binnen het traject is het extra risico op claims drastisch gereduceerd door ruim driehonderdduizend verbruiken te controleren en waar nodig aan te passen. Daarnaast realiseerde First een ketencontrole: transparantie in tijdigheid, volledigheid en juistheid van de meetdataketen. De ketencontrole is ingebed in de organisatie waardoor deze zelf in staat is gesteld om verbeteringen te blijven identificeren en door te voeren.