Essent: Invoering nieuwe marktmodel

Probleemstelling

Het Nieuw Martkmodel (NMM) is geïntroduceerd om processen tussen leveranciers en netbeheerders beter te laten verlopen, zodat consumenten probleemloos kunnen overstappen van leverancier. De doelstelling van de wet is dat de leverancier verantwoordelijk wordt voor alle klantgerelateerde activiteiten en de netbeheerder de verantwoordelijkheid houdt voor alle fysieke en technische activiteiten van die aansluiting. Dit betekent dat processen, systemen, rollen en verantwoordelijkheden veranderen. Nieuwe werkprocessen worden ontwikkeld, afdelingen worden anders ingericht en systemen worden aangepast of nieuw ontwikkeld. Tegen de achtergrond van deze transitie ging First Consulting aan de slag voor Essent.

Aanpak

First Consulting is van begin tot eind betrokken geweest bij drie fasen van deze transitie. Tijdens de voorbereidingsfase (1) zijn gegevens op orde gebracht, werkvoorraden weggewerkt, processen en systemen aangepast en getest, medewerkers getraind en is er een uitgebreid draaiboek opgesteld voor het doorvoeren van deze grootschalige verandering. Vervolgens is tijdens de overgangsperiode (2) naar het nieuwe marktmodel de uitvoering van het gehele draaiboek gecoördineerd. De ervaring leert dat er bij vergelijkbare trajecten na de live-gang een instabiele periode volgt met extra uitval. First Consulting heeft in de nazorgfase (3) een actieve rol gespeeld door het begeleiden van de opstart in het werken volgens nieuwe processen en issuemanagement om procesproblemen zo efficiënt mogelijk te verhelpen.

Resultaat

Na een zeer omvangrijke voorbereidings-, test-, en implementatieperiode waar alle energiepartijen en veel externe experts bij betrokken waren, is het NMM op 1 augustus 2013 zonder grote problemen live gegaan. De implementatie was een grote en complexe operatie, omdat de gehele markt de overstap naar het NMM tegelijkertijd moest maken, zonder dat dit impact mocht hebben op de consument.