Gasunie: KPI-sturing

Probleemstelling

Om de operationele prestaties te verbeteren heeft landelijk gasnetbeheerder Gasunie twee uitvoerende bedrijfsonderdelen geïntegreerd. First Consulting is ingeschakeld om gezamenlijk met het nieuw geïntegreerde bedrijfsonderdeel een KPI-set te ontwikkelen, die aansloot bij de strategische doelstellingen, en deze in een overzichtelijk stuurdashboard te presenteren. Daarnaast is gevraagd om bestaande knelpunten op het gebied van KPI-sturing te identificeren.

Aanpak

Op basis van uitgebreide interviews met de werkvloer en het management is in kaart gebracht welke stuurinformatie reeds gebruikt werd. Daarnaast is opgehaald welke stuurinformatie voor de nieuwe afdeling gewenst was. In meerdere workshops zijn samen met de nieuwe afdeling de zeven belangrijkste KPI’s gedefinieerd. Binnen vier weken is deze KPI-set vertaald naar een eenvoudig en geautomatiseerd KPI-dashboard.

Het proces van ontsluiten van brondata tot en met het bespreken van KPI’s in overleggen is grondig geanalyseerd. Op basis hiervan zijn de belangrijkste knelpunten op het gebied van proces, IT-systemen en organisatie in kaart gebracht.

Resultaat

Door de nauwe samenwerking met de nieuwe afdeling is in korte tijd een geautomatiseerd stuurdashboard ontwikkeld, met daarop de belangrijkste prestatie-indicatoren die door de afdeling breed werden gedragen. Daarnaast zijn concrete aanbevelingen op korte en lange termijn gedaan om KPI-sturing binnen Gasunie verder te professionaliseren.