Greenchoice: Brug tussen business en IT

Probleemstelling

Greenchoice wil de snelheid en kwaliteit van haar IT-ontwikkelproces blijven verbeteren. Om dit te bereiken zijn er 2 doelen gesteld:
• Het implementeren van SCRUM in de organisatie. Met deze methode kan IT snel en gestructureerd business behoeftes realiseren.
• Het inrichten van een business consultancy team. Met dit team wil Greenchoice de afstemming tussen business en IT verbeteren, waardoor de kwaliteit en snelheid van de IT-ontwikkeling wordt verhoogd.

Aanpak

First Consulting heeft business consultants ingezet om het business consultancy team te komen versterken. Door ervaring met SCRUM in de energiesector zijn de business consultants in staat om samen met Greenchoice het IT-ontwikkelproces verder te verbeteren.

Resultaat

Door het inrichten van het business consultancy team zijn de volgende resultaten beoogd:
• Meer samenwerking en afstemming tussen business en IT
• IT-ontwikkeling gaat sneller en is van hoge kwaliteit
• Meer draagvlak voor de SCRUM werkwijze bij business en IT
• Meer rust en ruimte voor fundamentele verbeteringen in het IT landschap