Alliander: FastTrack Development

Probleemstelling

Binnen de IT-afdeling van Alliander hadden bestaande processen voor het opleveren van applicaties een te lange doorlooptijd, waardoor niet tijdig ingespeeld kon worden op de veranderende behoeften vanuit de business. Bovendien kon IT geen technische ondersteuning bieden op de in de business ontwikkelde tooling. De afdelingen IT en business stonden te ver van elkaar af om tot voor beide partijen aanvaardbare oplossingen te komen.

Aanpak

Op basis van de SCRUM-methodiek werd een op maat gemaakt proces ingericht dat werkte voor de klant. Dit schiep helderheid over de voortgang en oplevermomenten van de door het team uitgevoerde projecten. Het team bestond uit IT-consultants met kennis van de business die direct konden schakelen met zowel business als IT. Door gebruik te maken van één enkel platform voor het ontwikkelen van applicaties en de juiste mate van documentatie werd de beheerbaarheid van de opgeleverde applicaties vergroot.

Resultaat

In totaal werden 20 applicaties ontwikkeld en in beheer genomen door het Fast Track team. De doorlooptijd van de oplevering van applicaties werd drastisch verlaagd en niet beheerbare tooling werd gereduceerd. Bovendien werd de verstandhouding tussen de afdeling business en IT verbeterd.