De kracht van process mining

18 april 2017

Aan data is geen gebrek in moderne organisaties en bedrijven. De uitdaging ligt echter in het effectief benutten van deze data. Process mining is een nieuwe techniek om uit een enorme hoeveelheid aan data relevante trends, patronen en procesknelpunten bloot te leggen. Lees hier verder over hoe proces mining ingezet kan worden: http://managementscope.nl/opinie/kracht-van-process-mining