Process.

Technology.

Change.

 
Probleemanalyse. Operationele strategie.

Samen met onze klanten verbeteren we operationele prestaties door aanpassing van processen, technologie en organisatie. We beginnen altijd met een zorgvuldige analyse. Deze slimme, hoogwaardige oplossingen kenmerken zich door een combinatie van denkkracht en daadkracht. Ja, we stellen samen met onze klant de gewenste strategische richting vast. Daarna vertalen we deze op doortastende wijze dóór naar de bedrijfsprocessen, organisatie en IT. We schakelen moeiteloos van het management naar de werkvloer en zien toe op een gezonde uitvoering van de geformuleerde ambitie.

Onze consultants weten dat alleen diepgaande proceskennis, samen met effectief leiderschap en een begrip van de situatie op de werkvloer leidt tot heldere én realistische oplossingen. Daarnaast koppelen wij kennis van IT aan kennis van de business.

Onze werkwijze

Process

Bedrijfsprocessen echt begrijpen

Operationele vraagstukken benaderen we primair vanuit het bedrijfsproces.

 

Onze analyse maakt bedrijfsprocessen transparant. De methodes zijn diepgravend: we schrikken er niet voor terug om mee te lopen met de medewerkers van de klant om werkzaamheden goed te begrijpen of diepgaande analyses te maken van procesdata. We leveren altijd maatwerk. 

Maatwerk: dus geen standaardmethode of -tooling. Ook niet voor gelijke vraagstukken bij verschillende klanten. Situaties zijn namelijk altijd anders. Wij nemen daarom de tijd om de werkvloer bij onze klant te leren kennen, voordat we een verbetering voorstellen. Onze klanten waarderen onze grondigheid: van bedrijfsstrategie tot tactisch proces en van tactisch proces tot de werkvloer.

Technology
 

Realisatie door slimme technologie

Digital. Low-code. Agile. BI. Data Analytics.

De rol van slimme IT wordt steeds groter bij het verbeteren van bedrijfsprestaties. Bij First Consulting begrijpen we heel goed dat je ook verstand van ondersteunende IT nodig hebt om procesverbetering door te voeren.

We passen daarom zelf technologieën toe als Mendix, Splunk, Power BI, UiPath en ProcessGold en werken met agile transformaties om snel applicaties en oplossingen te realiseren die bijdragen aan het behalen van de business doelstellingen.

Wij houden van technology en IT-consultants met goede communicatieve en business skills náást hun uitstekende kennis van IT. Want ook als IT’er kun je niet zonder het gesprek met de business.
Change
 

Samen veranderen

Betrokkenheid. Begrip. Draagvlak.

Wanneer een technologische of procesmatige oplossing bepaald is, blijven de menselijke en organisatorische kanten vaak onderbelicht. Terwijl díe aspecten van groot belang zijn voor de borging en duurzaamheid van de oplossing. Bij First Consulting besteden we dan ook in elke fase van het traject aandacht aan de méns in de verandering. Het begeleiden van veranderingen in de organisatie nemen we expliciet mee in onze analyses, in het oplossingsontwerp en in de implementatie. Niet alleen op de werkvloer, maar ook bij het middenmanagement en bij de directie. Het resultaat: meer en beter inzicht in organisatorische knelpunten, eenduidige en gestructureerde communicatie, verhoogde betrokkenheid, draagvlak en begrip van veranderingen. We laten pas los als het gewenste resultaat er is. Zichtbaar, duurzaam en meetbaar, zodat de klant tevreden verder kan.

 

Zichtbaar. Duurzaam.
Begeleid. Meetbaar.