Toonaangevende klanten in diverse sectoren

 
Infrastructuur, telecom, banken, verzekeraars, retail & industrie en energiebedrijven.

Implementatie prestatiegericht werken

Sinds oktober 2017 begeleiden en ondersteunen we luchthaven Schiphol bij de transitie naar een prestatiegerichte werkwijze. In dit traject worden nieuwe integrale onderhouds- en nieuwbouwcontracten aanbesteed. Gelijktijdig bereiden we samen de organisatie voor op een nieuwe manier van werken. First Consulting ondersteunt onder andere met de inrichting van de programmabesturing, met het vaststellen van de nieuwe organisatie, de processen en met de transitie naar de nieuwe werkwijze in de organisatie.

Review Finance Programma Zakelijke Markt

KPN ZM heeft een programma opgezet met als doel ‘de financiële informatiehuishouding te verbeteren over de segmenten, producten en proposities heen’. Dit is nodig om snel gefundeerde beslissingen te kunnen nemen en om verantwoording af te kunnen leggen aan de aandeelhouders. Het programma is opgedeeld in een viertal bouwblokken: Data fundament, Data vastlegging, Presentatie van informatie en Analyse. KPN heeft First Consulting gevraagd om het ZM Finance Change Programma te ondersteunen met het uitvoeren van een status review op het programma. De focus ligt hierin op ‘doen we de juiste dingen’ (sluit het aan bij strategische doelstellingen) en ‘doen we de dingen juist’ (projectinrichting, uitvoering en kwaliteit/inhoud). First Consulting heeft concrete verbetermaatregelen gedefinieerd, gericht op de versterking en versnelling van het programma.

Optimalisering Master Data Management

Voor Heineken heeft First Consulting het Master Data Management structureel verbeterd en klaargemaakt voor de toekomst. Vanwege de specifieke wensen hebben we er samen voor gekozen het merendeel van de uiteindelijke oplossing op een agile manier te realiseren op een low-code platform. De architectuur is hierbij zoveel mogelijk ‘service oriented’ opgezet om de verschillende applicaties onderhoudbaar en configureerbaar op te kunnen leveren. De applicaties worden nu door meer dan 1500 gebruikers wereldwijd gebruikt voor hun Master Data Management processen.

Bussen inzetten op maat

NS gebruikt regelmatig bussen voor het vervoer van reizigers in geval van geplande verstoringen (onderhoud aan het spoor bijvoorbeeld). First Consulting bouwt en implementeert een nieuw systeem waarmee de inzet van bussen beter aansluit op de reizigersstromen. Hierdoor kan NS gemakkelijker voldoende bussen aanbieden in piekmomenten en vermijdt ze overcapaciteit in de daluren. Dit resulteert in: 1) hogere klanttevredenheid bij geplande verstoringen; 2) besparing van kosten door per saldo minder bussen te plannen; 3) kortere doorlooptijd voor het ontwerpen en plannen van busdienstregelingen.