Agile Transformatie

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Organisaties staan voor de grote uitdaging om hierop in te spelen. First Consulting helpt organisaties om wendbaarder te worden en sneller in te spelen op deze nieuwe werkelijkheid, door middel van een transitie naar een wendbare (Agile) organisatie met het ultieme doel om optimale waarde te bieden aan de klant.

Dit doen wij door de organisatie van portfolioniveau tot aan de teams Agile in te richten en met elkaar in balans te brengen, zodat de Agile werkwijze vanuit de werkvloer tot aan de top gedragen wordt. Centraal hierin staan de medewerkers van een organisatie, deze moeten uiteindelijk het verschil maken. Bij ons is niet één methodiek leidend; wij nemen altijd het Agile gedachtegoed, de aard van het werk en de behoefte van de organisatie als uitgangspunten en bekijken samen welke methode het beste past.

Onze aanpak:

Agile Readiness
Wij beginnen met een Agile Maturity & Readiness assessment, om gezamenlijk met het leadership team en de medewerkers te bepalen waar de organisatie staat, maar vooral ook waar men naartoe wil. Op basis van dit assessment definiëren we een Agile roadmap om de gewenste ambitie te behalen. Dit zijn geen onnodig complexe documenten, maar concrete acties gericht op resultaat. Onderwerpen die centraal staan zijn: coaching van het leadership tot aan de teams, met daaropvolgend een kanteling van de organisatie in governance & processen. Afhankelijk van de ambitie en omvang van een organisatie helpen we met het verder structuren en schalen van de Agile organisatie, volgens onze aanpak: “start, structure, scale”.

Coaching (leadership & teams)
Als onderdeel van de Agile transformatie worden medewerkers op alle niveaus getraind in het Agile gedachtegoed, inclusief rollen en methodieken. Het coachen en bij elkaar brengen van business en IT teams borgt dat de Agile werkwijze zich ontwikkelt in een passende snelheid en dat ook de samenwerking met niet-agile teams soepel verloopt. Ons doel is dat de organisatie de transformatie zelfstandig kan door ontwikkelen na de coaching periode. Onze coaching aanpak volgt de pragmatische volgorde van: “voordoen, meedoen, zelf doen”. Wij leveren meetbare resultaten, met uitingen in hogere Agile maturity niveaus, meer waarde levering, snellere time-to-markets en een grotere glimlach op de werkvloer.

Governance & processen
Een Agile transformatie gaat voor een groot deel om het veranderen van de mindset (het gedachtegoed), maar ook over de manier waarop de governance en processen zijn ingericht. Veel organisaties ondervinden in hun Agile transformatie hinder in bestaande structuren en processen die weinig tot geen waarde toevoegen of blokkades vormen. Wij ondersteunen bij het herinrichten van de governance en processen. Dit is gericht op het verhogen van efficiëntie door minder bureaucratie, zelfsturende teams en vooral meer focus op waarde creëren vanuit ketens. Ook ondersteunen we in het inrichten van waardedashboards, agile budgetten, strategische planning en rapportering. Afhankelijk van de ambitie van een organisatie begeleiden wij organisaties in het opschalen van Agile in de organisatie.