Change Management

Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met veranderingen die ook nog eens groter en complexer worden. Dit continu aanpassen en verbeteren vraagt om een gedegen Change management aanpak. Bij First Consulting geloven wij dat een focus op Change management ervoor zorgt dat veranderingen succesvol worden geïmplementeerd en geborgd. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de manier van werken, nieuwe applicaties of systemen en/of bijbehorende organisatie- en governance structuren.

Onze aanpak
Wij hanteren een gestructureerde aanpak waarbij individuen, teams en organisaties van een huidige situatie naar een beoogde nieuwe situatie worden begeleid. Hierbij gebruiken wij de commitment fases als leidraad voor de keuze en timing van het inzetten van Change activiteiten. Zo bieden wij onze klanten inzicht, structuur en praktische handvaten om change management goed toe te passen middels:
• Het ontwikkelen van een plan van aanpak samen met de organisatie;
• Het creëren van betrokkenheid binnen de organisatie;
• Ondersteuning in het ontwikkelen van vaardigheden;
• Het continu monitoren van vooruitgang en bijsturing.

Resultaat
Door middel van onze gestructureerde aanpak helpen we organisaties van ‘successful delivery’ naar ‘delivering success’. Hierbij zorgen we voor een brede acceptatie en adoptie van de verandering, voorkomen we vertraging tijdens de implementatiefase en hanteren we een ‘First time right’-principe, waardoor herimplementatie en extra werk worden voorkomen.