Implementatie @ Agile

Steeds meer organisaties adopteren een Agile manier van werken om sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. In een dergelijke Agile omgeving worden er op kort cyclische wijze producten ontwikkeld die van toegevoegde waarde zijn voor de gebruikers. Afhankelijk van de complexiteit van het product, kan het voorkomen dat er extra aandacht nodig is om de gebruikers in staat te stellen het product te gebruiken en om hier intrinsieke motivatie voor te creëren.

Zo kan er bijvoorbeeld een applicatie op een Agile wijze worden ontwikkeld, die werkzaamheden van honderden collega’s in de operatie optimaliseert. Maar hoe gaat men borgen dat al die medewerkers deze en toekomstige applicaties op een juiste manier gaan en blijven gebruiken?

First Consulting helpt bedrijven om zich zodanig te organiseren dat de (interne) implementatie van Agile producten tot een goed einde wordt gebracht. Dit doen we door middel van coaching, het inrichten van rollen en verantwoordelijkheden, het verbinden van IT en de business, en door het toepassen van implementatiemethodieken. Hierbij hanteren we een integrale aanpak; zowel het management als de ‘business’ wordt in staat gesteld om innovaties op een efficiënte en effectieve manier te omarmen, met als einddoel om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.