Operations Design

Wat is Operations Design?
Organisaties staan voor de uitdaging om steeds sneller nieuwe producten en diensten te leveren aan hun klanten. De hierbij behorende veranderingen vinden vaak tegelijkertijd plaats en daarbij moet de ‘winkel’ open blijven. De praktijk leert dat meer dan een derde van de nieuwe productlanceringen faalt. Een veelvoorkomende oorzaak hiervan is dat een organisatie niet flexibel genoeg is om het product adequaat in de markt te zetten.

Wij helpen onze klanten bij het inrichten en operationaliseren van een flexibele en bestuurbare operatie met efficiënte processen en systemen. Hiermee stellen we organisaties in staat om effectief te reageren op eventuele veranderingen (vb. opschalen productie).

Onze aanpak hierbij is:
• Wij kijken eerst naar wat er echt moet gebeuren in de operatie of richting de klant;
• Op basis hiervan stellen we samen met uw mensen een efficiënt proces op;
• Dit proces toetsen we door het in een beheerste omgeving uit te voeren;
• Als de kinderziektes uit het proces zijn kunnen we het proces breder uitrollen in uw organisatie of in de markt;
• We richten sturing in zodat u de prestaties van het proces zelf kunt bijsturen;
• Nadat het proces is ingericht en uitgerold zorgen we ervoor dat uw organisatie zelf in staat is om verbeteringen door te voeren.

Wat levert u dat op?
Wij zetten onze jarenlange kennis en ervaring (binnen alle sectoren) in om u succesvol te maken. Wij werken op een pragmatische en resultaatgerichte manier. Onze toegevoegde waarde is om de nieuwe diensten/producten die u ontwikkelt ook succesvol te embedden.

Dit doen wij samen met u medewerkers, wat betekent dat de oplossing ook gedragen wordt door de organisatie. En altijd vanuit het perspectief van de klant, deze mag geen hinder ondervinden van de interne veranderingen.