Operations Integration & Separation

Wij helpen organisaties om de volledige waarde te halen uit integratie & separaties naar aanleiding van fusies en overnames. Het realiseren van integratievoordelen blijkt in de praktijk vaak lastig; slechts een op de tien fusies wordt een succes. Dit komt mede doordat er te weinig focus is voor de creatie van waarde op het vlak van processen, systemen en / of mensen & cultuur.

Wij helpen onze klanten om zoveel mogelijk waarde van integratie / seperatie te realiseren. Hiervoor hebben wij een tweetal waardeproposities op het gebied van dealmaking en integratie-/seperatiemanagement:
• Dealmaking, waarin een operational & IT due dilligence wordt uitgevoerd. Op basis van feiten brengen we de huidige situatie in kaart (met een focus enerzijds op risico’s en anderzijds op kansen). De uitkomsten staan aan de basis van strategie executie fase. Hierin worden de ambities geconcretiseerd (welke processen samenvoegen, welke IT systemen migreren, welke governance hanteren, welke plek/rol krijgen medewerkers?) en vertaalt in actieplannen. De actieplannen bevatten de overgangsprotocollen voor het begeleiden van de eerste 100 dagen van de transitie. Wij stellen een programma op waarin de planning, aanpak en de programmaorganisatie worden vastgelegd.
• Integratie-/separatiemanagement, waarin de veranderingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Belangrijk tijdens deze fase is het mobiliseren van de organisatie, doorvoeren van quickwins, waardebehoud en -creatie en het doorvoeren van best practices. Tot slot volgt er na de integratie een intensieve nazorgfase waarin issues worden opgepakt en restpunten worden geïntegreerd. Nadat ook deze veranderingen zijn doorgevoerd, kan de nieuwe organisatie verder worden geoptimaliseerd.

Wij borgen dat de operatie blijft draaien (winkel open), terwijl we de operationele veranderingen samen met de medewerkers van de klant realiseren. Kenmerkend hierbij is onze gestructureerde en pragmatische aanpak waarin we ons samen met de klant richten op concreet resultaat.