Organizational Design

Om de verbetering van operationele processen goed te kunnen waarborgen is een passend (be)sturingsmodel essentieel. Uitgangspunt hierin is dat organisaties zelf in staat zijn de geoptimaliseerde processen in stand te houden, ook wanneer First Consulting niet meer actief betrokken is. Het doel is tweeledig: enerzijds is een governance model nodig dat zo simpel mogelijk is, en anderzijds moeten medewerkers dusdanig hun rol en verantwoordelijkheden kennen dat zij volgens het nieuwe model kunnen werken.

Simpele modellen
Door de kennis en ervaring van de organisatie te combineren met het kritische en procesmatige werken en denken van First Consulting worden governance modellen ontworpen die tegelijkertijd zo simpel en zo effectief mogelijk zijn. Geen complexe systemen of procedures, maar een eenduidige werk- en besturingswijze.

Begrip van de verandering
Randvoorwaardelijk voor de effectiviteit van deze governance modellen is het begrijpen van de rol en verantwoordelijkheid die elke medewerker hierin heeft alsmede wat de flow van beslissingen van en door de organisatie is. Medewerkers worden dan ook altijd meegenomen in de veranderingen door middel van o.a. change management, workshops en coaching (zie change management).