Robotics Process Automation

Wij helpen organisaties om continu te verbeteren en gebruiken hiervoor de allerlaatste technieken.
Robotics Process Automation is een innovatieve techniek die een oplossing kan zijn om optimalisaties te realiseren. Met de inzet van Robots gaan wij samen de reis aan om de operationele performance te verhogen.

De waarde van RPA is gericht op het efficiënter inrichten van de processen
• Door de menselijke fouten te elimineren wordt de kwaliteit verhoogt
• Door handelingen te automatiseren stijgt de productiviteit en verlaagt de operationele kosten
• Door efficiënter en effectiever te werken kan de concurrentiepositie worden verbeterd

Objectief bekijken waar RPA het meeste waarde toevoegt voor de business
• Wij helpen om robot toepassing concreet te maken. Waarom zijn robots een oplossing? Hoe past dit in de digitaliseringsagenda? Wat zijn de opbrengsten en kosten?
• Aan de hand van data laten wij het potentieel zien (fact based analyse). Waar in het proces levert het wat op?
• Wij maken een op feiten gebaseerd voorstel dat wordt gedragen door zowel de werkvloer als het management.
• Vanuit een team met commitment en besef van urgentie gaan we DOEN! en de waarde realiseren.

De eerste successen gezamenlijk met de klant realiseren
• Het doel is om waarde te leveren voor de business. Waarde komt naar voren door te STARTEN!
• Vanuit de opgedane inzichten beginnen we met een Proof of Value. We creëren ruimte om met elkaar te leren en borg dit in een iteratief en incrementeel proces
• Op een agile wijze geven wij invulling aan RPA-initiatieven

Wij helpen om RPA optimaal in te zetten in de gehele organisatie (schaalbaar maken)
• Het verder structureren van initiatieven over de keten heen (focus op kern en subprocessen).
• Meerdere initiatieven worden gestart en in cadans gehouden en afhankelijkheden worden gemanaged (programmamanagement)
• Het inrichten van management informatie (dashboards), dit om operationele sturing te geven en verbeterinitiatieven te starten
• Samen met de klant opzetten van de interne RPA-competencies

Onze technologiepartners:

Afbeeldingsresultaat voor logo uipath